Żywy Różaniec

WSPÓLNOTA KÓŁ ŻYWEGO RÓŻAŃCA
spotkania w każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 7.00

Wspólnota Żywego Różańca w naszej parafii powstała w 1984 roku
.

Obecnie w naszej parafii działa 8 Róż Żywego Różańca:
1. św. Anny – zelatorka Katarzyna Jagiełło
2. św. Elżbiety – zelatorka Danuta Nawrocka
3. św. Jadwigi – zelatorka Mila Piotrowicz
4. św. Ojca Pio – zelatorka Bogusława Połeć
5. św. Urszuli Leduchowskiej – zelatorka Jadwiga Główka
6. Najświętszego Serca Pana Jezusa – zelatorka Wanda Klepczarek
7. Najświętszej Maryi Panny – zelatorka Wiesława Strzelczyk
8. Św. Rodziny z Nazaretu – zelatorka Danuta Gajek – Kościół Domowy.
9. św. Józefa

Główną zelatorką wszystkich Róż jest od 2016 roku Wiesława Łysakowska.

W każdą pierwszą sobotę miesiąca członkinie Żywego Różańca biorą udział we Mszy świętej o godz. 7.00 wypraszając miłosierdzie dla całego świata. Po Mszy Świętej prowadzą modlitwę różańcową, piętnastominutowe rozmyślanie tajemnic różańcowych, a następnie uczestniczą w spotkaniu formacyjnym.

Poza tym członkinie Kół Żywego Różańca biorą udział w:
* Adoracji Eucharystycznej w pierwszą niedzielę każdego miesiąca,
* w pieszej pielgrzymce nocnej z Miedniewic do Niepokalanowa „pokutna”,
* w życiu parafii uczestnicząc w nabożeństwach i innych akcjach wskazanych przez miejscowych duszpasterzy,
* organizują spotkania: Bożonarodzeniowy Opłatek i Wielkanocne Jajko
* odwiedzają osoby starsze i chore, zanosząc im drobne upominki wraz z opłatkiem i jajkiem,
* pomagają rozprowadzać opłatek wigilijny, kalendarze, świece wigilijne, znicze.

W maju i czerwcu członkinie prowadzą modlitwy i pieśni przy kapliczkach Matki Bożej i krzyżu na terenie naszej parafii.

Każda "Żywa Róża" składa się z 20 osób, a każda z nich odmawia codziennie przynajmniej jedną tajemnicę różańca. Koniecznie jednak tę, która zostaje powierzona do rozważania i odmawiania raz w miesiącu, przy "zmianie tajemnic". Przy tej zmianie, co miesiąc, wszystkim członkom przydziela się nowe tajemnice do odmawiania, w taki jednak sposób, aby w jednej "Żywej Róży" były każdego dnia odmówione wszystkie tajemnice w sumie dwudziestu.

Tak więc, nawet, gdy poszczególni członkowie "Żywej Róży" odmawiają dziennie tylko jedną tajemnicę, to w całej Róży rozważany jest cały różaniec, czyli wszystkie części i tajemnice. Przy dokonywaniu zmian kładzie się nacisk i uwagę, żeby każdy uczestnik tej modlitwy miał do rozważenia kolejną tajemnicę. W obecnych czasach wielkiej laicyzacji, odrzucenia Boga, zagrożenia pokoju na świecie potrzeba nowego otwarcia się na powiew Ducha Świętego. Trzeba zatem z nowym zapałem w sercu przyjąć orędzie Matki Bożej z Fatimy i wziąć z ufnością różaniec do rąk, aby „uczynić go modlitwą wszystkich” ludzi na całym świecie.

Przez kolejnych dziewięć lat wspólnota Żywego Różańca w ramach podjętej Nowenny pragnie poznawać duchowość swej założycielki, a przede wszystkim zobaczyć aktualność Różańca w różnych dziedzinach życia, także społecznego. Zadaniem każdej członkini będzie w każdym roku nowenny zaprosić jedną osobę do odmawiania i rozważania codziennie jednej tajemnicy różańca we wspólnocie Żywego Różańca.

Główne cele nowenny: duchowy i zewnętrzny rozwój wspólnot Żywego Różańca Ożywienie apostolskiego dynamizmu członków wspólnoty.

Stałe intencje modlitwy:
* o wzrost w wierze, nadziei i miłości
* o rozwój wspólnot Żywego Różańca
* o błogosławieństwo dla misyjnego dzieła Kościoła
* pokój na świecie i zgodę w rodzinach
* o beatyfikację sługi Bożej Pauliny Jaricot

Zadania szczegółowe:
* co miesiąc na spotkaniu wspólnie odmówić modlitwę nowenny i jak najczęściej odmawiać ją indywidualnie,
* co miesiąc wesprzeć dzieło „Żywy Różaniec dla misji”,
* co roku zaprosić jedną osobę do Żywego Różańca.

Tematy poszczególnych lat Nowenny:
* 2018 r. – Tajemnice Jezusa i Maryi drogą do dojrzałego życia duchowego
* 2019 r. – Duchowość sługi Bożej Pauliny M. Jaricot – założycielki Żywego Różańca i Dzieła Rozkrzewiania Wiary
* 2020 r. – Żywy Różaniec znakiem jedności z Ojcem Świętym i Kościołem
* 2021 r. – Różaniec modlitwą o zbawienie innych
* 2022 r. – Żywy Różaniec wsparciem dzieła misyjnego
* 2023 r. – Różaniec nadzieją i siłą dla chorych i cierpiących
* 2024 r. – Ewangelizacja z różańcem w ręku
* 2025 r. – Żywy Różaniec w przekazie mass mediów
* 2026 r. – Różaniec modlitwą o Boże Miłosierdzie dla świata.

Osoby zrzeszone w Kołach Żywego Różańca są organizatorami pielgrzymek do Sanktuariów w naszym kraju:
* Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu
* Góra Świętej Anny
* Matka Boża Domaniewicka (zjazd Diecezji łowickiej)
* Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze
* Kościoły w Poznaniu (Cud Eucharystyczny)
* Kościół Cystersów w Sulejowie „Królowa Różańca Świętego z Pompejów”, i wiele innych. 

 MODLITWA NA JUBILEUSZ ŻYWEGO RÓŻAŃCA
Maryjo, Matko Boża Różańcowa, zjednoczona miłością z Twoim Synem Jezusem Chrystusem i rozważająca w Sercu tajemnice Jego życia, dziękujemy Ci za dar modlitwy różańcowej, którą ubogacasz Kościół, za wspólnotę Żywego Różańca, która od prawie dwustu lat umacnia wierzących w Chrystusa, za sługę Bożą Paulinę Jaricot, która to dzieło zainicjowała, i za niezliczone łaski, jakie nam każdego dnia wypraszasz u Boga. Niepokalana Dziewico i Matko, otaczaj nas zawsze swą macierzyńską miłością, ucz przeżywać słowa i czyny Jezusa Chrystusa w tajemnicach radości i światła, boleści i chwały. Obdarz wszystkie swoje dzieci łaską umiłowania modlitwy różańcowej. Niech ona pomnaża chwałę Boga i przyczynia się do zbawienia ludzi. Uproś nam dar świętego życia na ziemi i wiecznego szczęścia w niebie. Amen.

(tekst przygotowała Pani Wiesława Łysakowska)
Copyright ©2020 Parafia rzymskokatolicka Najświętszego Serca Pana Jezusa, All Rights Reserved.
Liczba odwiedzin: 595940
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem